Renovera en äldre fastighet

När man håller på att renovera en äldre fastighet så är det många saker som behöver tas hänsyn till. I vissa fall så kan det finns någon form av märkning som k-märkning eller liknande som gör att du inte får förändra något utan måste återställa till ursprungsutseende.I många fall så kan det vara fråga om fönster på fastigheten som är i behov av åtgärd. Fönster är viktiga för en fastighet då de ger byggnaden det helhetsintryck vi får av en byggnad. Det finns bra råd att få från Riksantikvarieämbetet då det kommer till äldre fönster. Självklart så bör fönstren vara i ett skick som gör att man kan öppna och stänga men också hålla både kyla och värme ute. Men de ska också släppa in ljus och gå att öppna för att vädra våra bostäder.När det kommer till byggnadsvård så är det alltid bättre att renovera fönstren än att byta ut dessa. Om du har en fastighet och inte riktigt vet hur du ska göra med dina fönster så kontakta experter inom området och hör vad de kan hjälpa dig med. Vad man bör veta är att gamla fönster är oftast byggda av väldigt god kvalité av virket. Det går som oftast att rädda gamla fönster även om det kan se väldigt illa ut. Det kan vara ett rätt omfattande arbete med att renovera gamla fönster och att göra det själv kan vara något som man ska undvika.Fasaden kan också vara en utmaning på äldre byggnader. Träfasader som inte har underhållits tillräckligt kan ha blivit angripna av röta eller skadedjur. Detta betyder då att brädorna måste tas bort och nya sättas dit. Vilket i sin tur nog leder till att hela fasaden behöver målas om för att det inte ska bli skillnader i nyansen.Är det en putsad fasad kan risken vara ganska hög att det finns sprickor och skador i olika storlekar. Medan mindre skador kan repareras om du har rätt material och kunskap, kommer stora skador oftast betyda att hela sidan av byggnaden måste putsas om. Detta blir direkt ett arbete för experter.