Historian bakom antikviteter och antika föremål

 Antikviteter definieras som ett äldre, kulturhistoriskt föremål så som vapen, hushållsföremål, konst och möbler. Ursprungligen syftades ordet antikvitet på föremål från antiken som framförallt mer adliga personer samlade på under renässansen. Men antikvitet fick en annan betydelse under 1900-talet då antikviteter var föremål skapade ända fram till 1846, med andra ord behövde inte ett föremål ha blivit skapat enbart under antiken. Det stora genomslaget för antikviteter var under 60-talet då magasin och tidningar började skriva artiklar om det och fick då även visat intresse från den yngre generationen.Under 2000-talet börjar antikviteter anses vara föremål så sent som från 50-, 60- eller 70-talet. Tidigare hade antikviteter haft gränsen på 100 år för att få anses som antikviteter och föremål som var 50 år gamla hade ansetts vara semi-antika. Dock gäller fortfarande 100 år och i vissa fall även 50 år, när det kommer till lagstiftningen om exporttillstånd av kulturhistoriska intressanta föremål. Intresset för antikviteter handlar oftast om att inflationssäkra en förmögenhet då värdet oftast ökar eller i värsta fall behåller sitt värde. Denna hemsida som kommer behandla ämnet antikviteter och diskutera så väl kända som mer okända kulturhistoriska föremål, hur man enklast och var man kan finna antikviteter och mycket mer.