Köpråd för gamla hus

Att köpa ett hus är alltid ett stort beslut. Och nästan oavsett skicket på huset kommer man nog planera både det ena och andra projektet för att få det som man vill. Men arbetet ökar alltid med husets ålder. Och för riktigt gamla hus gäller det verkligen att man förstår vad man ger sig själv in på.Till att börja med är det viktigt att tänka på så kallade dolda fel. En del i hur detta hanteras är att det inte får vara något köparen kunde förvänta sig sig med tanke på husets ålder. Att kunna yrka på ett dolt fel av ett gammalt hus blir därför alltid svårare.En besiktning är därför alltid extra viktigt för ett gammalt hus. Och se till att göra en egen och inte bara gå efter en besiktning som säljaren kan ha gjort. Alla eventuella problem som måste åtgärdas kommer förhoppningsvis upptäckas under besiktningen och det ger en mycket bättre bild av hur mycket jobb man har framför sig.Tänk då även på vilken ordning allt måste göras för att kunna flytta in så smidigt som möjligt i det nya huset. Vanligtvis kommer man behöva bo där samtidigt som ett antal större renoveringar tar plats. Det kommer troligtvis bli lite jobbigt emellanåt, men det är också vad som ofta kan komma med att köpa ett gammalt hus.